B.Com. (H) MANAGEMENT QUOTA LIST
Session 2017 - 2018
S.NO. CANDIDATE NAME CET ROLL NO CET RANK % age of Qualifying Exam/Degree
1. Mr. Ashwin Maheshwari 9601729 4412 56.80%
2. Mr. Lakshay Bindal 9613829 6018 69.80%
3. Mr. Anishek Singh 9600247 7722 61.60%
4. Mr. Tabish Ali 9602982 8752 62%
5. Mr. Mukul Goel 9604552 8913 76.40%
 
 
BA (JMC) MANAGEMENT QUOTA LIST - 1st SHIFT
Session 2017 - 2018
S.NO. CANDIDATE NAME CET ROLL NO CET RANK % age of Qualifying Exam/Degree
1. Mr. Jatin Baranwal 1263375 1509 63%
2. Ms. Sakshi Anand 1264718 2581 84.50%
3. Ms. Ananya Parashar 1269989 2636 61.70%
4. Mr. Shivam Seth 1260196 2930 76.20%
5. Ms. Bhumika Malhotra 1262638 3434 69.80%
6. Ms. Banmeet Kaur 1260023 3632 71%
 
BA (JMC) MANAGEMENT QUOTA LIST - 2nd SHIFT
Session 2017 - 2018
S.NO. CANDIDATE NAME CET ROLL NO CET RANK % age of Qualifying Exam/Degree
1. Mr. Rohit Sharma1263028370574%
2. Ms. Gauri Jain1266513371276%
3. Ms. Mamta1262991415178%
4. Mr. Yatharth1260223448254.70%
5. Mr. Chirag Kukreja1265998484252%
6. Ms. Deepika Mishra1265347524962.50%
 
BBA MANAGEMENT QUOTA LIST - 1st SHIFT
Session 2017 - 2018
S.NO. CANDIDATE NAME CET ROLL NO CET RANK % age of Qualifying Exam/Degree
1. Mr. Vansh Vohra9523615690088.50%
2. Mr. Devang Chharia9517778726268.50%
3. Mr. Aarush Leekha9526967943574%
4. Mr. Rishabh Jindal95096711068375%
5. Mr. Sanyam Mahajan95182251481575.70%
 
BBA MANAGEMENT QUOTA LIST - 2nd SHIFT
Session 2017 - 2018
S.NO. CANDIDATE NAME CET ROLL NO CET RANK % age of Qualifying Exam/Degree
1. Mr. Tanmay Gupta95184101716777%
2. Ms. Kashish Singhal95273391808773.70%
3. Mr. Naman Bansal95052872095175.70%
4. Mr. Yashasvi Kaushik95117162278059.50%
5. Mr. Harsh Sharma95262312502957.20%
 
 
 
Show bar
Login KR College