NEWS DETAIL

| Back |

NEWS DETAIL

 

Merit List of students applied against Vacant Seats in BBA 2017-18

KASTURI RAM COLLEGE OF HIGHER EDUCATION, NARELA, DELHI - 110040

List of students who have applied for admission in BBA (G) -1st shift against Vacant Seats


Session : 2017- 18


 

S.No.

Name of the
 Candidate

CET
Roll No.

CET
Rank

% age of
Qualifying Exam/Degree

1

Shikhar Sethi

9517979

6137

76.25%

2

Bhavya Jain

9519371

9012

 

3

Karan Dugar

9513922

9321

 

4

Anjali Rani

9518956

10217

63%

5

Abhinav Bansal

9510273

10263

83.50%

6

Sehaj Bhatia

9513928

10925

75.76%

7

Muskan Bansal

9500971

10987

65.50%

8

Chetan Saran Chawla

9511906

11034

61%

9

Nimish Gupta

9500758

12037

85.25%

10

Chirag Jain

9521885

12596

 

11

Sanyam Jain

9514613

16341

87.00%

12

Aditya Choudhary

9518822

16825

66.00%

13

Diksha Dhingra

9503497

17038

68.75%

14

Anchit Gupta

9510148

17166

78.50%

15

Jeevansh Thakkar

9514374

17945

80.2%

16

Neha Rani

9516465

18888

83.75%

17

Megha Burman

9526132

18937

71.7%

18

Himanshu Aggarwal

9514864

19058

71.50%

19

Uzair Ahmad Bhat

9506248

19311

70.2%

20

Shruti Goel

9526928

19328

85%

21

Raghav Bansal

9523284

19789

78%

22

Kavya Saini

9514600

20029

59.7%

23

Sahil Monga

9509294

20198

68.75%

24

Pratham Malik

9508826

20310

63%

25

Akshat Mangla

9504258

20497

61.25%

26

Kapil Fulara

9521537

20572

60%

27

Arun Kumar Dabas

9503980

20603

79.75%

28

Anjali Maina

9522224

20820

66.7%

29

Yash Garg

9526157

20849

75.50%

30

Aman Kumar Sharma

9510014

20952

64.75%

31

Yash Sharma

9508339

21216

58.0%

32

Aditi Dhara

9511228

21471

56.25%

33

Garvit Arora

9517974

21523

72%

34

Vikas Sharma

9509325

21852

79.75%

35

Vanshika Bansal

9527833

21867

86.50%

36

Nishant Mittal

9513145

22925

65.75%

37

Anshu Kumar

9523837

22988

49.25%

 

 

KASTURI RAM COLLEGE OF HIGHER EDUCATION, NARELA, DELHI - 110040

List of students who have applied for admission in BBA (G) -2nd Shift against Vacant Seats


Session : 2017- 18 

S.No.

Name of the
 Candidate

CET
Roll No.

CET
Rank

% age of
Qualifying Exam/Degree

1

Bhavya Pahwa

9506672

23082

76%

2

Pravesh

9525519

23254

51.75%

3

Nikunj Garg

9505122

23383

64%

4

Priyank Kumar

9506930

23793

65.75%

5

Gaurav

9514467

24354

60.75%

6

Deric Sunny

9516874

24355

56.50%

7

Mayank Sharma

9510244

24661

54.0%

8

Deepti Gupta

9505826

25176

66.0%

9

Ram Narayan

9512137

25194

57.7%

10

Braham Kashish Mohan

9511808

25254

55.4%